Handel okolicznościowy w 2020 roku przy cmentarzu w Wołominie

Zasady prowadzenia handlu w okresie Święta Wszystkich Świętych w 2020 roku przy cmentarzu w Wołominie

 1. Handel okolicznościowy w 2020 roku przy cmentarzu w Wołominie zostanie zorganizowany w dniach 29.10 – 01.11.2020 r.
 2. Stanowiska handlowe przeznaczone są do handlu kwiatami, wiązankami, stroikami, zniczami itp. oraz drobnym asortymentem spożywczym (wata cukrowa, słodycze).
 3. Plan sytuacyjny z wytyczonymi stanowiskami (gruntem niezabudowanym) przeznaczonymi do handlu stanowi załącznik do niniejszych zasad.
 4. Udostępnienie stanowiska następuje na podstawie biletów opłaty rezerwacyjnej.

 1. Rezerwacja stanowisk handlowych odbywać się będzie dla:
  1. ubiegłorocznych handlujących w terminie 05.10 – 09.10.2020 r.
  2. wszystkich zainteresowanych od 12.10 br. w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Wołominie al. Armii Krajowej 34 w godzinach:
   Poniedziałek 9:30 – 16:30
   Wtorek – czwartek 8:00 – 14:30
   Piątek 8:00 – 13:00
 2. O kolejności przyznawania stanowisk handlowych decydować będzie kolejność zgłoszeń potwierdzona opłatami rezerwacyjnymi wnoszonymi w siedzibie PK.
 3. Stawka opłaty rezerwacyjnej za 1m2 miejsca handlowego pozostaje na poziomie zeszłorocznym i wynosi 8,00 zł/m2 stoiska za każdy dzień. Dla wolnych stanowisk handlowych opłata rezerwacyjna od dnia 26.10.2020 r. może zostać obniżona.
 4. Uwaga: z tytułu prowadzenia sprzedaży Handlujący zobowiązany jest uiszczać opłatę targową, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie nr XX-70/2020 z dn. 25.05.2020 r.
 5. Dodatkowych informacji w sprawie stanowisk handlowych udziela telefonicznie Dział Eksploatacji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Wołominie pod numerami telefonów:
  22 787 75 95 lub 22 776 35 07

Informujemy, iż w związku z COVID-19 obsługujemy klientów wyłącznie w maseczkach ochronnych.

 

Skip to content