O Przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 34 w Wołominie działa od 1.08.1991 r. Jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Wołomin, która powołała Spółkę do działalności na czas nieokreślony na podstawie umowy zawartej w PB Notarialnym O/Wołomin w dniu 13.06.1991 r. wpisanej do Rejestru Handlowego w Dziale B pod numerem 27794.

Spółkę zarejestrowano w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w XXI Wydziale Gospodarczym KRS dla Sądu Rejonowego Miasta St. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000107309.

ZAJMUJEMY SIĘ ADMINISTROWANIEM ORAZ ZARZĄDZANIEM NIERUCHOMOŚCIAMI :

  • Komunalnymi,
  • Wspólnot Mieszkaniowych, (patrz oferta)
  • Spółdzielni Mieszkaniowych,
  • Targowiskami.
  • Osób prywatnych
  • Lokalami użytkowymi

Gwarantem świadczonych przez nas usług są osoby zatrudnione w firmie posiadające wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami oraz prowadzeniu księgowości posiadające licencje zarządcy nieruchomości.

Staramy się zapewnić komfort i bezpieczeństwo zamieszkiwania w każdym budynku, znajdującym się pod naszą opieką. Pomagamy właścicielom nieruchomości w podejmowaniu właściwych decyzji. Doradzamy jak ograniczyć koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Wszystko robimy po to, aby zmniejszyć obciążenie finansowe właścicieli wynikające z utrzymania swojej nieruchomości.

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Skip to content