Przetargi

Informacje o przetargach

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów realizowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wołominie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu (aktualizacja 2023.01.14)

Informacje dotyczące przetargu nieograniczonego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2022 r poz. 1710, 1812, 1933, 2185 dalej zwaną Ustawą PZP, na:

„Wykonywanie usług remontowych i konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, całodobowe usuwanie i zabezpieczanie awarii oraz wykonywanie innych czynności usługowych niezbędnych do utrzymania w ruchu nieruchomości administrowanych i zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wołominie.”

Link do postępowania (aktualizacja 2023.01.14)

Załączniki (aktualizacja 2023.01.14):

Załączniki:

 

 

Skip to content