Obsługa księgowa

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
  • Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej Wspólnoty;
  • Obsługa rachunku bankowego Wspólnoty;
  • Prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli;
  • Windykacja należności;
  • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych;
  • Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów gospodarczych i finansowych;
Skip to content