Obsługa w zakresie przejęcia nieruchomości od poprzedniego zarządu

  • Organizacja planu przejęcia nieruchomości / ustalenie terminów komisji, powiadomienie stron o terminach komisji, przygotowanie projektów pism itp.;
  • Uczestnictwo wraz z Zarządem Wspólnoty w komisji przejęcia dokumentacji: technicznej, eksploatacyjnej i finansowej nieruchomości;
  • Sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości oraz jej dokumentacji technicznej ( projektowej, powykonawczej i bieżącej) oraz dokumentacji eksploatacyjnej i finansowej;
  • Doradztwo w zakresie merytorycznym prowadzonych spraw przejęcia nieruchomości w stosunku do poprzedniego Zarządu.
Skip to content