Organizacja Przedsiębiorstwa Komunalnego

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 34 w Wołominie działa od 1.08.1991r.

Jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Wołomin , która powołała Spółkę do działalności na czas nieokreślony na podstawie umowy zawartej w PB Notarialnym O/Wołomin w dniu 13.06.1991 r. wpisanej do Rejestru Handlowego w Dziale B pod numerem 27794 .

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność usługowa, handlowa i produkcyjna polegająca między innymi na:

  • prowadzeniu usług w zakresie zarządu, utrzymania w tym konserwacji i remontów i eksploatacji obiektów mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Wołomin,
  • prowadzenia usług w zakresie zarządu, utrzymania w tym konserwacji i remontów i eksploatacji obiektów mieszkalnych i użytkowych na terenie innych gmin,
  • prowadzenie i organizacja targowisk,
  • prowadzenie innych usług komunalnych
Skip to content