Otwarcie Targowiska Miejskiego

W dniu 20.06.2009 r. odbyło się oficjalne otwarcie Targowiska Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 49 w Wołominie. Modernizacja Targowiska rozpoczęła się jesienią 2008 r. Do tego czasu kupcy handlowali w drewnianych boksach. Obecnie jest to pawilon handlowy o powierzchni 1400 m2 z 74 sklepami i zadaszonymi korytarzami, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Dla wygody klientów stworzono parking z prawie 90 miejscami postojowymi oraz zainstalowano bankomat.

W dniu 20.06.2009 r. odbyło się oficjalne otwarcie Targowiska Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 49 w Wołominie. Modernizacja Targowiska rozpoczęła się jesienią 2008 r. Do tego czasu kupcy handlowali w drewnianych boksach. Obecnie jest to pawilon handlowy o powierzchni 1400 m2 z 74 sklepami i zadaszonymi korytarzami, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Dla wygody klientów stworzono parking z prawie 90 miejscami postojowymi oraz zainstalowano bankomat.

Modernizacja Targowiska jest wspólnym przedsięwzięciem Urzędu Miasta, Stowarzyszenia Kupców oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego. Urząd Miejski pokrył koszt budowy drogi wewnętrznej, parkingu oraz sieci kanalizacji deszczowej od ul. Armii Krajowej do ul. Błońskiej, Stowarzyszenie Kupców poniosło koszt wykonania projektu oraz budowy hali wraz z instalacjami wewnętrznymi, natomiast przedsiębiorstwo Komunalne sfinansowało budowę infrastruktury technicznej, tj. odwodnienie terenu, przyłącze wodociągowe i sanitarne, ogrodzenie placu, przebudowę linii elektroenergetycznej oraz współfinansowało podbudowę pod nawierzchnię asfaltową.

Dzięki wspólnym wysiłkom Urzędu Miasta, Stowarzyszenia Kupców oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego, mieszkańcy Wołomina i okolicznych miejscowości mogą robić zakupy w komfortowych warunkach bez względu na pogodę

Skip to content