Zasoby mieszkaniowe

Podstawowym zadaniem Spółki jest administrowanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy i Skarbu Państwa oraz administrowanie zasobami Ochrony Substancji Mieszkaniowej i mienia opuszczonego, oraz wspólnot mieszkaniowych.

Skip to content