Zmiany w funkcjonowaniu targowiska w Wołominie

W związku ze zmniejszeniem obostrzeń związanych z funkcjonowaniem galerii handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu targowiska w Wołominie.

Od czwartku 7 maja zostaje dopuszczony:

 • handel wszystkimi artykułami;
 • handel na placu C (czyli na parkingu);
 • handel na ulicy Matejki, na odcinku między placami A i B (pod warunkiem zachowania bezpiecznych odległości i nie utrudniania komunikacji w przejściach i alejkach).

Informacje dla sprzedawców:

 • miejsca do handlu są wyznaczane przez zarządcę targowiska (zgodnie z ostatnią rezerwacją i opłatą wniesioną za miesiąc marzec 2020 r.;
 • konieczne jest potwierdzenie chęci kontynuowania rezerwacji stanowisk handlowych na kolejny okres poprzez wypełnienie Oświadczenia, które dostępne będzie u Administratora podczas najbliższych dni targowych;
 • należy przestrzegać obowiązujących zasad sanitarnych w tym egzekwowania od Klientów oczekujących przy zajmowanym przeze siebie stanowisku zachowania bezpiecznej odległości min. 2 metry od następnej osoby i innych handlujących;
 • sprzedawcy zobowiązani są do używania jednorazowych rękawiczek;
 • prosimy o przygotowanie kwoty obowiązującej opłaty targowej zgodnie z zapisami uchwały nr XXIX-163/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016 roku.

Wytyczne sanitarne:

 • obowiązkiem sprzedawcy jest posiadanie na stoisku płynu do dezynfekcji;
 • osoby przebywające na placu targowym muszą mieć zasłonięte usta i nos;
 • osoby sprzedające zobowiązane są do używania jednorazowych rękawiczek. Osoby kupujące, które nie posiadają rękawiczek zobowiązana są do zdezynfekowania rąk przed wejściem na plac targowy (płyn do dezynfekcji będzie dostępny przy wejściach);
 • w pawilonie handlowym może przebywać tylko jedna osoba kupująca. W kolejce przed pawilonem czy stanowiskiem handlowym oraz w oczekiwaniu do wejścia na targowisko należy zachować bezpieczną odległość min. 2 metry od kolejnej osoby;
 • jednorazowo na terenie targowiska może przybywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich stoisk x 4 osoby;
 • rekomendowany sposób płatności to płatności bezgotówkowe;
 • towar może być podawany i pakowany wyłącznie przez sprzedawcę (prosimy o maksymalne ograniczenie samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych, pieczywa, owoców i warzyw oraz szybkie i sprawne dokonywanie najpilniejszych zakupów, aby umożliwić innym wejście na targowisko).

Brak zachowania przez sprzedających należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego i nieprzestrzeganie ograniczeń i nakazów wprowadzonych przez właściwe organy oraz administratora będzie skutkował sankcjami nałożonymi przez ww. organy oraz koniecznością natychmiastowego opuszczenia terenu targowiska miejskiego.

Ponadto apelujemy o stosowanie się do wytycznych rządu i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Skip to content