zgromadzenie wspólników

  • Władze Spółki

    Zarząd Spółki: Adam Jaczewski – Prezes Zarządu tel. sekretariat: (22) 787 75 95 Rada Nadzorcza: Tomasz Błędowski – Przewodniczący RN Joanna Rokicka Mariusz Kądzielski Zgromadzenie Wspólników: Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Skip to content