Obsługa w zakresie przepisów prawnych

Reprezentacja Wspólnoty w postępowaniach dotyczących nieruchomości wspólnej w Urzędach – sprawach cywilnych, administracyjnych i gospodarczych ; Przygotowywanie projektów umów; Przygotowywanie projektów Uchwał Wspólnoty; Przygotowywanie projektów szczegółowych pełnomocnictw dla Radcy Prawnego w zakresie prowadzenia ewentualnych spraw ...

Obsługa w zakresie dodatkowym

Podjęcie czynności związanych z zawarciem ubezpieczenia nieruchomości i Zarządu Wspólnoty; Podjęcie czynności w zakresie ustalenia zasad wnoszenia opłat podatków lokalnych ; Przygotowania książeczek opłat bieżących i fundusz remontowy; Utrzymanie porządku i czystości łącznie z zakupem ...

Obsługa administracyjna

Prowadzenie spisu lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej oraz najemców w lokalach nie wyodrębnionych; Zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, gazu, odprowadzania ścieków i ...

Obsługa techniczna

Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane; Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo Budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów; Zalecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku; Prowadzenie dokumentacji ...

Obsługa księgowa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych; Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej Wspólnoty; Obsługa rachunku bankowego Wspólnoty; Prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami; Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli; Windykacja należności; Sporządzanie rocznych planów ...

Skip to content