Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania?

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na pytania: ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje o tym będziemy mogli podać w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną.

Read More

Regulamin rozliczania kosztów dostaw mediów w budynkach stanowiących zasób lokalowy Gminy Wołomin

Celem regulaminu jest ustalenie zasad postępowania dla lokali wchodzących w skład zasobu lokalowego Gminy Wołomin, administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wołominie, przy dokonywaniu rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków bytowych, kosztów dostawy energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków, podgrzania zimnej wody oraz wywozu nieczystości stałych.

Read More

Handel okolicznościowy w 2020 roku przy cmentarzu w Wołominie

Zasady prowadzenia handlu w okresie Święta Wszystkich Świętych w 2020 roku przy cmentarzu w Wołominie Handel okolicznościowy w 2020 roku przy cmentarzu w Wołominie zostanie zorganizowany w dniach 29.10 – 01.11.2020 r. Stanowiska handlowe przeznaczone są do handlu kwiatami, wiązankami, stroikami, zniczami itp. oraz drobnym asortymentem spożywczym (wata cukrowa, słodycze). Plan sytuacyjny z wytyczonymi stanowiskami […]

Read More

Zmiany w funkcjonowaniu targowiska w Wołominie

W związku ze zmniejszeniem obostrzeń związanych z funkcjonowaniem galerii handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu targowiska w Wołominie. Od czwartku 7 maja zostaje dopuszczony: handel wszystkimi artykułami; handel na placu C (czyli na parkingu); handel na ulicy Matejki, na odcinku między placami A i B (pod warunkiem zachowania bezpiecznych odległości i nie utrudniania […]

Read More

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ZGODY Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wołominie, al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin zwany dalej Administratorem. Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem oraz za pomocą adresu e-mail pk@pk.wolomin.pl i telefonicznie pod numerem […]

Read More

Obsługa w zakresie przepisów prawnych

Reprezentacja Wspólnoty w postępowaniach dotyczących nieruchomości wspólnej w Urzędach – sprawach cywilnych, administracyjnych i gospodarczych ; Przygotowywanie projektów umów; Przygotowywanie projektów Uchwał Wspólnoty; Przygotowywanie projektów szczegółowych pełnomocnictw dla Radcy Prawnego w zakresie prowadzenia ewentualnych spraw w sądzie.

Read More

Obsługa w zakresie dodatkowym

Podjęcie czynności związanych z zawarciem ubezpieczenia nieruchomości i Zarządu Wspólnoty; Podjęcie czynności w zakresie ustalenia zasad wnoszenia opłat podatków lokalnych ; Przygotowania książeczek opłat bieżących i fundusz remontowy; Utrzymanie porządku i czystości łącznie z zakupem środków czystościowych i sprzętu oraz drobnymi naprawami poprzez wyspecjalizowana firmę bądź rodzinę sprzątającą, do wyboru przez właścicieli (stawka do uzgodnienia).

Read More

Obsługa w zakresie przejęcia nieruchomości od poprzedniego zarządu

Organizacja planu przejęcia nieruchomości / ustalenie terminów komisji, powiadomienie stron o terminach komisji, przygotowanie projektów pism itp.; Uczestnictwo wraz z Zarządem Wspólnoty w komisji przejęcia dokumentacji: technicznej, eksploatacyjnej i finansowej nieruchomości; Sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości oraz jej dokumentacji technicznej ( projektowej, powykonawczej i bieżącej) oraz dokumentacji eksploatacyjnej i finansowej; Doradztwo w zakresie merytorycznym prowadzonych spraw […]

Read More

Skip to content