Przedsiębiorstwo Komunalne

 • Władze Spółki

  Zarząd Spółki: Adam Jaczewski – Prezes Zarządu tel. sekretariat: (22) 787 75 95 Rada Nadzorcza: Tomasz Błędowski – Przewodniczący RN Joanna Rokicka Mariusz Kądzielski Zgromadzenie Wspólników: Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 • O Przedsiębiorstwie

  Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 34 w Wołominie działa od 1.08.1991 r. Jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Wołomin, która powołała Spółkę do działalności na czas nieokreślony na podstawie umowy zawartej w PB Notarialnym O/Wołomin w dniu 13.06.1991 r. wpisanej do Rejestru Handlowego w Dziale…

 • Zasoby mieszkaniowe

  Zasoby mieszkaniowe

  Podstawowym zadaniem Spółki jest administrowanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy i Skarbu Państwa oraz administrowanie zasobami Ochrony Substancji Mieszkaniowej i mienia opuszczonego, oraz wspólnot mieszkaniowych.

 • Targowisko Miejskie przy ul. Armii Krajowej 49

  Targowisko Miejskie przy ul. Armii Krajowej 49

  Galeria zdjęć targowiska przy ul. Armii Krajowej 49 w Wołominie.

 • Otwarcie Targowiska Miejskiego

  Otwarcie Targowiska Miejskiego

  W dniu 20.06.2009 r. odbyło się oficjalne otwarcie Targowiska Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 49 w Wołominie. Modernizacja Targowiska rozpoczęła się jesienią 2008 r. Do tego czasu kupcy handlowali w drewnianych boksach. Obecnie jest to pawilon handlowy o powierzchni 1400 m2 z 74 sklepami i zadaszonymi korytarzami, wyposażony w instalacje:…

 • Organizacja Przedsiębiorstwa Komunalnego

  Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 34 w Wołominie działa od 1.08.1991r. Jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Wołomin , która powołała Spółkę do działalności na czas nieokreślony na podstawie umowy zawartej w PB Notarialnym O/Wołomin w dniu 13.06.1991 r. wpisanej do Rejestru Handlowego w Dziale…

Skip to content